Proizvodi / Sistemi za pripremu sanitarne potrošne vode -Toplotne pumpe za pripremu sanitarne vode

Ening

Sistemi za pripremu sanitarne potrošne vode -Toplotne pumpe za pripremu sanitarne vode
OPIS

Za zagrijavanje sanitarne vode mogu se koristiti i toplotne pumpe, kao nekonvencionalni izvor toplote.


Njihovom primjenom mogu se očekivati uštede na troškovima grijanja, s obzirom da kompresorske toplotne pumpe koriste toplotnu energiju iz okoline i uz utrošak mehaničkog rada, dobija se pogodna temperatura (koristi se toplota kondenzacije rashladnog fluida u toplotnoj pumpi) za grijanje.


Izvedbe mogu biti raznovrsne, pa kondenzator toplotne pumpe može biti ugrađen u obliku cijevnog grijajača u samom bojleru sanitarne tople vode ili potrošna voda iz bojlera može pomoću pumpe cirkulisati kroz kondenzator toplotne pumpe .