Proizvodi / Stabilni protivpožarni sistemi -Stabilni sistem za zaštitu od požara u komercijalnim kuhinjama KS2000

Ening

Stabilni protivpožarni sistemi -Stabilni sistem za zaštitu od požara u komercijalnim kuhinjama KS2000
OPIS

Kada je neophodna zaštita komercijalnih kuhinja od požara, sistem KS 2000 renomiranog svjetskog proizvođača MINIMAX Njemačka, predstavlja vrhunsko rješenje za ranu detekciju i pouzdano suzbijanje požara koje može imati dalekosežne i tragične posledice po objekat, opremu i ljudske živote.


Kao ovlašćeni zastupnik ovog proizvođača, po zahtjevu Kupca nudimo profesionalne kuhinske nape sa integrisanim sistemom KS 2000 za zaštitu od požara u komercijalnim kuhinjama.


U komercijalnim kuhinjama se koriste velike količine masti i ulja koje služe za pripremu hrane. Na visokim temperturama, ove masnoće i ulja predstavljaju visok rizik za pojavu i dalje širenje požara. Mast se samozapaljuje na temperaturi od 350 °C, što predstavlja vrlo lako dostižnu temperaturu u uslovima gdje se hrana prži i peče.


U takvim okolnostima požar se izuzetno lako širi i teško ga je suzbiti nekim konvencionalnim metodama. U većini slučajeva, već nakon 30 sekundi trenutnka od kada je požar nastao, pojavljuju se vatreni jezici visine i do 2 metra. Pokušaji da se takvi požari suzbiju vodom, uzrokuju razarajuće eksplozije.


Upotreba CO2 aparata za gašenje požara je najčešće bezuspješna a sa druge strane sada je i zabranjena za upotrebu kada su u pitanju požari gdje je povećano prisustvo masnoća.


Požari u kuhinjama mogu jedino pouzdano da se tretiraju sistemima koji su specijalno razvijeni za tu namjenu. Minimax sistem KS 2000 koji je integrisan u ENPRO napama, nadgleda eventualni nagli porast temperature te nakon što prepozna pojavu požara, automatski započinje gašenje po principu gušenja i hlađenja.


PREDNOSTI


KS 2000 sistem predviđen je za upotrebu u komercijalnim kuhinjama. Sistem pouzdano reaguje čim se dostigne kritična temperatura te se automatski aktivira. To znači da je požar od masnoća već potisnut u početnoj fazi sa bezbjednim agensom za gašenje FEBRAMAX-S koji je posebno razvijen za ovu namjenu. Fino raspršen, formira pregradnu barijeru preko masti ili ulja i time prekida dovod kiseonika vatri. Ponovnu pojavu vatre ovaj sistem sprečava hlađenjem masti i prekidom napajanja kuhinjskih aparata.


  • Kompaktnog je dizajna
  • Predviđen je za ugradnju unutar kuhinjskih napa te na taj način ni na koji način ne predstavlja smetnju kuhinjskom osoblju sa normalan rad i funkcionisanje
  • Nakon aktivacije i suzbijanja požara, brzo se nadopunjuje i vraće u aktivno stanje
  • Zahtijeva minimalno održavanje (servis svakih 12 mjeseci)
  • FEBRAMAX-S agens je testiran i odobren od strane nadležnih instituta za požare klase A i ima specijalna odobrenja za gašenje požara gdje je povećano prisustvo masti


GAŠENJE FEBRAMAX-S


Specijalni agens za gašenje požara FEBRAMAX-S koji se koristi u sistemu, funkcioniše na dva načina :


  • Fino raspršen kroz mlaznice za gašenje na kuhinjsku opremu koju tretira, formira pregradnu barijeru preko masnoća i ulja koje je zahvaćeno požarom i time prekida dalji dotok kiseonika.
  • Istovremeno, masnoća je ohlađena vodom koja se nalazi u agensu, te se sprečava dalja pojava vatre i reaktiviranje požara.
  • Integrisani NC prekidač omogućava da se svi kuhinjski aparati isključe odmah po aktiviranju sistema.