Proizvodi / Industrijska termoenergetika i procesna tehnika -Postrojenja za hemijsku pripremu vode

Ening

Industrijska termoenergetika i procesna tehnika -Postrojenja za hemijsku pripremu vode
OPIS

Osnovni zadatak hemijske pripreme vode u kotlarnicama je borba protiv kamenca i korozije. Koroziju na površini razmjene toplote u kotlovima i ostaloj opremi izazivaju kiseonik i ugljen-dioksid, a kamenac izazivaju kalcijum i magnezijum koji ulaze u sistem napojnom i dodatnom vodom. Da bi se anulirali ovi negativni činioci , tehnološka voda u kotlarnicama se tretira određenim hemijskim procesima “omekšavanja“ i dezinfikacije.


U instalaciji za omekšavanje vode alkalne čestice rastvorene u vodi zamjenjuju se neutralnim solima preko jonske razmjene. Tokom tog procesa jonske čestice kalcijuma i magnezijuma rastvorene u vodi koja ulazi u instalaciju, zamjenjuje se hemijskom reakcijom u jonskom filter za jone natrijuma. Na taj način se vrši omekšavanje tehničke vode. U savremenim instalacijama za omekšavanje vode cio process se kontorliše mjerenjem tvrdoće vode i vodi se potpuno automatski.


Najzastupljeniji procesi tretmana tehničke vode su sledeći :


  • dekarbonizacija
  • dekatjonizacija
  • kompletna demineralizacija
  • doziranje hemijskih agenasa.

Svaki od ovih procesa ima svoju funkciju u procesu uklanja nepoželjnih čestica i supstanci u sistemima toplovodnog i vrelovodnog grijanja