Proizvodi / Industrijska termoenergetika i procesna tehnika - Pumpne i kompresorske stanice

Ening

Industrijska termoenergetika i procesna tehnika - Pumpne i kompresorske stanice
OPIS

Pumpna postrojenja i kompresorske stanice su uređaji koji služe za povišavanje pritiska u sistemima vodenih instalacija i instalacija koje koriste gasove posebne namjene za svoje funkcionisanje. Svi sistemi i vodeni i pneumatski moraju imati pogonski agregat odnosno uređaj koji će savladati sve otpore u sistemima cjevovoda za cirkulaciju. Upravo ove kompaktne stanice za to služe.


Što se tiče pumpnih stanica postoje različite izvedbe i modeli u zavisnosti od tipa radnog kola, načina upravljanja, načina regulacije itd. U svim pumpnim postrojenjima su objedinjeni svi elementi neophodni za hidrauličko funkcionisanje sistema. Pod tim se podrazumijevaju ekspanzione i akumulacione posude, ventili, zaporni elementi, upravljački ormari, sistemi za regulaciju fiksnih i varijabilnih vrijednosti sistema (protoka, temperature i sl.). One nalaze primjenu u svim sverama HVAC i hidro sistema poput grijanja, hlađenja, stabilnih sistema, hidrantskih sistema itd. U odnosu na svoju snagu koriste se i kod objekata velikih površina tako i kod manjih kućnih objekata.


Kompresorke stanice služe za povišavanje pritiska u pneumatskim i vazdušnim sistemima. Da bi se obezbijedilo optimalno korišćenje komprimovanog vazduha on mora biti čist, suv i bez primjesa ulja. Ove kompresorske stanice se najčešće primjenjuju za :


  • Prehrambene industrije (priprema voća, sokova, mineralne vode, mljekare, pivare itd)
  • Farmaceutske industrije
  • Sisteme pneumatskog upravljanja
  • Energetiku
  • Petrohemiju