Reference / HIDROELEKTRANA “SLAP ZETE”, DANILOVGRAD

Ening

HIDROELEKTRANA “SLAP ZETE”, DANILOVGRAD
OPIS

Danilovgrad

2021.god.


  • Sistemi grijanja
  • Sistemi ventilacije
  • Sistemi klimatizacije


  • Centralna ventilaciona klima komora za ubacivanje vazduha u prostorijama generatorskog i turbinskog dijela u kompletu sa automatikom za upravljanje, proizvođač RHOSS Italija
  • Polivalentna vazduhom hlađena četvorocijevna toplotna pumpa za istovremenu proizvodnju tople i hladne vode, RHOSS Italija
  • Frekventno regulisane cirkulacione pumpe WILO Njemačka
  • Regulaciona armatura DANFOSS Danska
  • VRV sistem za klimatizaciju proizvođača proizvođača SAMSUNG Južna Koreja
  • Oprema za ventilaciju i održavanje nadpritiska CASALS Španija
  • Distributivni i regulacioni elementi za venitlaciju ENPRO