Reference / AKVARIJUM “BOKA”, KOTOR

Ening

AKVARIJUM “BOKA”, KOTOR
OPIS

Kotor

2019.god.


  • Sistemi ventilacije
  • Sistemi klimatizacije


  • VRV sistem za klimatizaciju sa unutrašnjim kanalskim jedinicama, proizvođača SAMSUNG
  • Sistem ventilacije putem rekuperatora toplote, kanalskog ventilacionog razvoda i regulaciono-distributivnih elemenata