Reference / TRŽNI CENTAR “ADA MALL”, BEOGRAD

Ening

TRŽNI CENTAR “ADA MALL”, BEOGRAD
OPIS

Beograd

2018.god.


  • Stabilni protivpožarni sistemi


  • Sprinkler oprema proizvođača VIKING za potrebe kompletnog tržnog centra: 5 mokrih stanica, 10 suvih stanica, više od 11.000 mlaznica, pripadajuća oprema i armatura
  • NOVEC 1230 stabilni sistem za gašenje požara čistim agensima