Reference / HOTEL „SWISSÔTEL RESORT" 4*, KOLAŠIN 1600

Ening

HOTEL „SWISSÔTEL RESORT" 4*, KOLAŠIN 1600
OPIS

Skijalište Kolašin 1600


 • Sistemi grijanja
 • Sistemi ventilacije
 • Sistemi za pripremu sanitarne potrošne vode
 • Tečna goriva, tečni naftni gas (TNG) i instalacije tehničkih gasova
 • Sistemi za odimljavanje
 • Stabilni protivpožarni sistemi


 • Kotlarnice za grijanje objekata sa potpuno automatizovanim kotlovima proizvođača VIESSMANN i gorionicima WEISHAUPT, ukupnog toplotnog kapaciteta cca 1.8 MW, zajedno sa radijatorskim grijanjem, visokoefikasnim WILO cirkulacionim pumpama i regulacijom DANFOSS
 • Ventilacija kuhinja upotrebom profesionalnih kuhinjskih napa ENPRO
 • Ventilacija restorana, vešeraja i kuhinja upotrebom klima komora, kanalskog razvoda i distributivnih elemenata
 • Sistem podnog toplovodnog grijanja spoljašnjih površina Hotelskog kompleksa
 • Protivpožarna zaštita podzemnih garaža sa sprinkler sistemom proizvođača VIKING
 • Ventilacija i odimljavanje garaža kompleksa putem ventilatora proizvođača CASALS
 • Protivpožarna zaštita objekta sa sprinkler sistemom proizvođača VIKING
 • Instalacija tečnog naftnog gasa (TNG)


ENING d.o.o.

Adresa: Straševina bb, P.fah 112, Nikšić

Tel: +382 40 253 401

E-mail: office@ening.co.me