Reference / MINISTARSTVO EKONOMSKOG RAZVOJA, PODGORICA

Ening

MINISTARSTVO EKONOMSKOG RAZVOJA, PODGORICA
OPIS


  • SAMSUNG VRV sistem za klimatizaciju sa 225 unutrašnjih i 20 spoljašnjih jedinica, ukupnog toplotnog kapaciteta 900kW


  • Sistem za ventilaciju sa 4 klima komore ukupnog kapaciteta cca 30.000m3/h, kanalski ventilacioni razvod, 1200 linijskih slot difuzora za distribuciju vazduha u kancelarijama, rekuperatori toplote ENPRO


  • VIESSMANN solarni sistem za pripremu sanitarne tople vode


  • Sistemi ventilacije
  • Sistemi klimatizacije
  • Solarni sistemi


ENING d.o.o.

Adresa: Straševina bb, P.fah 112, Nikšić

Tel: +382 40 253 401

E-mail: office@ening.co.me