Reference / AMERIČKA AMBASADA, Podgorica (2010.god. – 2011.god)

Ening

AMERIČKA AMBASADA, Podgorica (2010.god. – 2011.god)
OPIS


Isporuka opreme, montaža i puštanje u rad instalacija klimatizacije i ventilacije, instalacija vodovoda i kanalizacije i instalacija protivpožarne zaštite na zgradi Američke Ambasade u Podgorici.

Klimatizacija i ventilacija objekta je riješena vazdušnim sistemom klima komora-toplotna pumpa, čija specifičnost se ogleda u održavanju parametara pritiska, temperature i kvaliteta vazduha, upotrebom VAV boksova i sofisticiranog sistema upravljanja.


Pogledajte kompletnu referenc listu Ening-a.


ENING d.o.o.

Adresa: Straševina bb, P.fah 112, Nikšić

Tel: +382 40 253 401

E-mail: office@ening.co.me