Reference / TRŽNI CENTAR “BUTIKO” – ANEX, RADANOVIĆI

Ening

TRŽNI CENTAR “BUTIKO” – ANEX, RADANOVIĆI
OPIS

Radanovići, Kotor

2021. godina


  • Sistemi ventilacije
  • Sistemi klimatizacije


  • VRV sistemiza klimatizaciju sa odgovarajućim brojem unutrašnjih kanalskih i kasetnih jedinica proizvođača SAMSUNG
  • Ventilacija komercijalnih prostora riješena je upotrebom rekuperatora toplote i pratećih distributivno-regulacionih elemenata ENPRO kao i CASALS ventilatora


ENING d.o.o.

Adresa: Straševina bb, P.fah 112, Nikšić

Tel: +382 40 253 401

E-mail: office@ening.co.me