Reference / Otvoreni Bazen PVK „JADRAN“, Herceg Novi (2012.god. – 2013.god.)

Ening

Otvoreni Bazen PVK „JADRAN“, Herceg Novi (2012.god. – 2013.god.)
OPIS


Isporuka, montaža i puštanje u rad toplotne podstanice sa voda-voda toplotnom pumpom, snage 1 x 550KW, pumpama morske vode sa pratećim razvodima za napajanje, izmjenivačima toplote bazenske vode, podnog grijanja i ventilator-konvektora, kao i regulaciono-sigurnosne opreme potrebne za pouzdan i automatski rad kompletnog sistema. Pomoćne prostorije otvorenog bazena, fitnes centar i kancelarijske prostorije su klimatizovane upotrebnom centralnog VRV sistema.


Pogledajte kompletnu referenc listu Ening-a.


ENING d.o.o.

Adresa: Straševina bb, P.fah 112, Nikšić

Tel: +382 40 253 401

E-mail: office@ening.co.me