Reference / AUTOBUSKA STANICA, Tivat (2015.god.)

Ening

AUTOBUSKA STANICA, Tivat (2015.god.)
OPIS


Isporuka, montaža i puštanje u rad instalacija termotehnike i protivpožarne zaštite, koje se sastoje od centralnog VRF sistema klimatizacije sa odgovarajućim brojem unutrašnjih kasetnih i kanalskih jedinica, sistema za ventilaciju komercijalnih prostorija upotrebom rekuperatora toplote i pratećih distributivnih-regulacionih elemenata i stabilnog sprinkler sistema za gašenje požara.


Pogledajte kompletnu referenc listu Ening-a.


ENING d.o.o.

Adresa: Straševina bb, P.fah 112, Nikšić

Tel: +382 40 253 401

E-mail: office@ening.co.me