Reference / Osnovna i Srednja Muzička Škola „DARA ČOKORILO”, Nikšić (2009.god.)

Ening

Osnovna i Srednja Muzička Škola „DARA ČOKORILO”, Nikšić (2009.god.)
OPIS


Isporuka, montaža i puštanje u rad instalacije grijanja i ventilacije Muzičke Škole.

Grijanje objekta je rješeno upotrebom kotlarnice na lako lož ulje, iz koje se snabdjevaju radijatorska instalacija učionica i zajedničkih prostorija, bojleri za sanitarnu potrošnu vodu, kao i klima komore koncertnih dvorana.


Pogledajte kompletnu referenc listu Ening-a.


ENING d.o.o.

Adresa: Straševina bb, P.fah 112, Nikšić

Tel: +382 40 253 401

E-mail: office@ening.co.me