Reference / HOTEL „MAESTRAL RESORT & CASINO“ 5*, PRŽNO

Ening

HOTEL „MAESTRAL RESORT & CASINO“ 5*, PRŽNO
OPIS

Pržno, Budva


  • Sistemi ventilacije
  • Sistemi klimatizacije
  • Stabilni protivpožarni sistemi


  • VRV heat-recovery sistem za klimatizaciju soba i ostalih sadržaja hotela: kockarnica, SPA centar, konferencijska dvorana, lobiji, koridori, restorani, i dr.
  • Ventilacija komercijalnih prostorija upotrebom ventilacionih klima komora, koje u sprezi sa toplotnim pumpama omogucavaju regulaciju temperature i vlage u tretiranim prostorijama
  • Zagrijavanje sanitarne tople vode, kao i vode bazena upotrebom visokotemperaturnih vazdušnih toplotnih pumpi.
  • Protivpožarna zaštita objekta sa vodenim sprinkler sistemom VIKING i sprinkler protivpožarni busteri WILO
  • Sistem ventilacije kuhinje sa profesionalnim kuhinjskim napama ENPRO, elektrostatičkim filterima za prečišćavanje vazduha od masnoča i odstranjivača neprijatnih mirisa, u kompletu sa svim pratećim ventilacionim razvodima i regulaciono-distributivnim elementima


ENING d.o.o.

Adresa: Straševina bb, P.fah 112, Nikšić

Tel: +382 40 253 401

E-mail: office@ening.co.me