Reference / Hotel „TREBJESA“ 4*, Nikšić (2011.god. – 2012.god.)

Ening

Hotel „TREBJESA“ 4*, Nikšić (2011.god. – 2012.god.)
OPIS


Isporuka, montaža i puštanje u rad termotehničkih instalacija objekta Hotela. Kotlovi na lako lož ulje služe za zagrijavanje objekta putem radijatora, kao i za pripremu vazduha u klima komori za ventilaciju komercijalnih prostorija prizemlje. Klimatizacija je rješena upotrebom toplotne pumpe i podplafonskih ventilator-konvektora. Zagrijavanje STV je riješeno putem solarnog sistema, dok se dogrijavanje vrši elektro grijačima i kotlovima.


Pogledajte kompletnu referenc listu Ening-a.


ENING d.o.o.

Adresa: Straševina bb, P.fah 112, Nikšić

Tel: +382 40 253 401

E-mail: office@ening.co.me