Reference / TURISTIČKI RIZORT “LUŠTICA BAY”

Ening

TURISTIČKI RIZORT “LUŠTICA BAY”
OPIS

2013.god.-2023.god.


  • Sistemi ventilacije
  • Pumpe i pumpni sistemi
  • Sistemi klimatizacije
  • Stabilni protivpožarni sistemi
  • Solarni sistemi


  • Rezidencijalni objekti C i D faze, površine oko 10.000 m2, riješeni su upotrebom vazduh-voda toplotnih pumpi koje preko podstanica i spratnih stanica napajaju podna grijanja, fan-coil uređaja i bojlera za zagrijavanje santitarne vode
  • Rezidencijalni objekti faze G, F, B, E, TH, Centrale, površine oko 50.000 m2, riješini su upotrebom SAMSUNG multi-split sistema za klimatizaciju
  • Garaže kompleksa su pokrivene stabilnim protivpožarnim sprinkler sistemom proizvođača VIKING i sistemima za odimljavanje i ventilaciju
  • Solarni sistem za pripremu sanitarne tople vode VIESSMANN


ENING d.o.o.

Adresa: Straševina bb, P.fah 112, Nikšić

Tel: +382 40 253 401

E-mail: office@ening.co.me