Reference / Vila „REŽEVIĆI“, Budva (2011.god.)

Ening

Vila „REŽEVIĆI“, Budva (2011.god.)
OPIS

Isporuka, montaža i puštanje u rad termotehničkih instalacija kompleksa koje se sastoje od VRV sistema za grijanje i hlađenje prostorija objekta.

Nezavistan sistem vazduh-voda toplotna pumpa se koristi za podno grijanje i zagrijavanje STV, kao i za dogrijavanje vode otvorenog bazena. Toplotna pumpa takođe snadbijeva toplotonom/rashladnom energijom ventilacionu klima komoru. Sistem posjeduje i back-up kotlarnicu sa kotlom na lako lož ulje.


Pogledajte kompletnu referenc listu Ening-a.


ENING d.o.o.

Adresa: Straševina bb, P.fah 112, Nikšić

Tel: +382 40 253 401

E-mail: office@ening.co.me