Reference / HOTEL “IBEROSTAR HERITAGE GRAND PERAST” 5*

Ening

HOTEL “IBEROSTAR HERITAGE GRAND PERAST” 5*
OPIS
  • Sistem se sastoji od vodom hlađenih SAMSUNG DVM (VRF) toplotnih pumpi i hidro modula, koji snabdijevaju toplom/hladnom vodom fan-coil uređaje za grijanje i hlađenje objekta, podno grijanje restorana, recepcije i prostorija bazena i SPA centra, kao i zagrijavanje sanitarne tople vode
  • Ventilacija je riješena upotrebom klima komora sa integrisanim rekuperatorima toplote
  • Protivpožarna zaštita objekta sa sprinkler sistemom proizvođača VIKING


  • Sistemi grijanja
  • Sistemi ventilacije
  • Sistemi klimatizacije
  • Stabilni protivpožarni sistemi


ENING d.o.o.

Adresa: Straševina bb, P.fah 112, Nikšić

Tel: +382 40 253 401

E-mail: office@ening.co.me