Reference / Hotel „MAESTRAL“ 4*, Budva (2004.god.)

Ening

Hotel „MAESTRAL“ 4*, Budva (2004.god.)
OPIS


Isporuka, montaža i puštanje u rad protivpožarnih instalacija i instalacija TNG-a.

Protivpožarna zaštita riješena je upotrebom sprinkler instalacije, koja se sastoji od rezervoara, pumpne stanice, distributivne mreže i mlaznica za gašenje vodenim mlazom.

Instalacija TNG-a služi za snadbijevanje potrošača u kuhinji, i sastoji se od pretakačkog mosta, skladišnog rezervoara

TNG-a, isparivačko-redukcione stanice i cjevne distributivne mreže do potrošača.


Pogledajte kompletnu referenc listu Ening-a.


ENING d.o.o.

Adresa: Straševina bb, P.fah 112, Nikšić

Tel: +382 40 253 401

E-mail: office@ening.co.me