Reference / Hotel „AVALA Resor & Villas” 4*, Budva (2007.god.)

Ening

Hotel „AVALA Resor & Villas” 4*, Budva (2007.god.)
OPIS


Isporuka opreme, montaža i puštanje u rad protivpožarnih i instalacija TNG-a.

Protivpožarna zaštita jednog od najboljih hotela na crnogorskom primorju, koji osim 250 smještajnih mjesta posjeduje restorane, kockarnice, SPA centar i drugo, riješena je upotrebom sprinkler protivpožarne instalacije, koja se sastoji od akumulacionog rezervoara, sprinkler pumpne stanice, distributivne mreže i mlaznica za gašenje vodenim mlazom.

Instalacija TNG-a služi za snabdjevanje potrošača u kuhinji, i sastoji se od pretakačkog mosta, skladišnog rezervoara TNG-a, isparivačko-redukcione stanice i cjevne distributivne mreže do potrošača.


Pogledajte kompletnu referenc listu Ening-a.


ENING d.o.o.

Adresa: Straševina bb, P.fah 112, Nikšić

Tel: +382 40 253 401

E-mail: office@ening.co.me