Reference / Pivara „TREBJESA” Nikšić

Ening

Pivara „TREBJESA” Nikšić
OPIS


Isporuka, montaža i puštanje u rad : Instalacija pare i kondenzata│ Instalacija amonijaka i ugljen dioksida│ Razvoda fluida za prečistač otpadnih voda│ Sistema za iskorišćenje otpadne toplote kondenzata │ Mašinskih instalacija u manipulativnom prostoru horizontalnih tankova, posuda za doziranje davaclar-a, dozator kiselgura, pogon deaerisane vode│ Sistema za podizanje energetske efikasnosti│Sistema klimatizacije i ventilacije pogona Flaširnica.


Pogledajte kompletnu referenc listu Ening-a.


ENING d.o.o.

Adresa: Straševina bb, P.fah 112, Nikšić

Tel: +382 40 253 401

E-mail: office@ening.co.me