Reference / HOTEL "LA PERLA HOTEL & VILLAS" 5*, TIVAT

Ening

HOTEL "LA PERLA HOTEL & VILLAS" 5*, TIVAT
OPIS

Tivat

 • Sistemi ventilacije
 • Sistemi za pripremu sanitarne potrošne vode
 • Sistemi klimatizacije
 • Solarni sistemi


 • Centralni vodeni sistem klimatizacije objekta putem RHOSS vazduhom hlađenih toplotnih pumpi i podplafonskih kanalskih fan-coil uređaja
 • DANFOSS kompaktna ultrazvučna mjerila utroška energije u apartmanima
 • Sistem ventilacije putem rekuperatora toplote, kanalskog ventilacionog razvoda, ventilatora i regulaciono-distributivnih elemenata
 • RHOSS visokotemperaturna toplotna pumpa vazduh-voda za podno grijanje i pripremu sanitarne tople vode
 • Solarni sistem za pripremu sanitarne tople vode VIESSMANN u kompletu sa bojlerima za centralno skladištenje vode i automatikom neophodnom za pouzdan i automatski rad sistema
 • Ventilacija SPA centra putem bazenske klima komore i rekuperacionih jedinica
 • SAMSUNG visokotemperaturne toplotne pumpe sa hidromodulima za proizvodnju tople vode
 • Podno grijanje DANFOSS


ENING d.o.o.

Adresa: Straševina bb, P.fah 112, Nikšić

Tel: +382 40 253 401

E-mail: office@ening.co.me