Reference / Luštica Bay, Tivat - Faze C/D/G/F/B/E/TH (2013.god. - 2018.god.)

Ening

Luštica Bay, Tivat - Faze C/D/G/F/B/E/TH (2013.god. - 2018.god.)
OPIS


Početak radova: Avgust 2017. godine, planirani završetak radova Jun 2019. godine.

Isporuka, montaža i puštanje u rad kompletnih instalacija termotehnike i protivpožarne zaštite.


Pogledajte kompletnu referenc listu Ening-a.


ENING d.o.o.

Adresa: Straševina bb, P.fah 112, Nikšić

Tel: +382 40 253 401

E-mail: office@ening.co.me