Usluge / Izrada projektne dokumentacije

Ening

Izrada projektne dokumentacije
OPIS

Na osnovu iskazanog zahtjeva naručioca, a nakon preispitivanja projektnog zadatka i obavljenog procesa nuđenja i ugovaranja, projektantski tim ENING-a realizuje izradu projektno-tehničke dokumentacije.

Podrazumijeva se da je proces izrade projektno-tehničke dokumentacije u potpunosti usaglašen sa pozitivnom zakonskom regulativom Crne Gore.

U procesu izrade projektno tehničke dokumentacije koji se izrađuje od strane stručnog projektantskog tima ENING-a posebno se utvrđuju i definišu sledeće aktivnosti kojima se upravlja procesom izrade projektno-tehničke dokumentacije:

  • definisanje ovlašćenja i odgovornosti za bitne elemente projektovanja,
  • aktivnosti prikupljanja podloga, razrade i izrade projektne dokumentacije,
  • aktivnosti preispitivanja, verifikacije i validacije svake faze projekta,
  • upravljanje izmjenama bitnih elemenata izrađene projektne dokumentacije.

Izrađuju se sljedeće vrste projekata:

  • generalni projekat ili idejno rješenje,
  • idejni projekat,
  • glavni projekat,
  • izvođački projekat i
  • projekat izvedenog objekta.


ENING d.o.o

Adresa: Straševina bb, P.fah 112, 81400 Nikšić

Tel: +382 40 253 401

E-mail: office@ening.co.me, ening@t-com.me