Usluge / Izrada tehničke dokumentacije, analiza i studija

Ening

Izrada tehničke dokumentacije, analiza i studija
OPIS


ENING vrši izradu tehničke dokumentacije za instalacije grijanja, ventilacije i klimatizacije, termoenergetskih postrojenja i instalacije, solarnih sistema i sistema za pripremu sanitarne potrošne vode, postrojenja i instalacije TNG i pumpnih i kompresorskih stanica.

Posjedujemo licencu Br. 1-13/2 izdatu 17.01.2014. godine od Ministarstva za ekonomski razvoj Vlade Crne Gore, kojom se potvđuje ispunjenost uslova za izradu projekata mašinskih postrojenja, uređaja i instalacija.

Izradu tehničke dokumentacije, u svemu prema Pravilniku o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije (“Sl. list RCG”, br. 22/02), ENING pretežno obavlja samostalno ili uz angažovanje spoljnih saradnika i izradjuje mašinsko-tehnološke, elektro i druge projekte u zavisnosti od vrste objekata i instalacija.

Trudimo se da uvek budemo na usluzi investitoru i pomognemo mu u dobijanju predprojektnih uslova od različitih lokalnih i državnih institucija, dozvola i saglasnosti.


ENING d.o.o.

Adresa: Straševina bb, P.fah 112, 81400 Nikšić

Tel: +382 40 253 401

E-mail: office@ening.co.me, ening@t-com.me