Usluge / Servis i održavanje

Ening

Servis i održavanje
OPIS

Naši serviseri su završili sve potrebne obuke i imaju veliko iskustvo u servisiranju opreme čiji smo zastupnici za teritoriju Crne Gore. Posjedujemo sve potrebne uređaje i alate koji su neophodni za specijalističke poslove podešavanja, dijagnostike i servisiranja opreme. Rezervni djelovi su dostupni u garantnom i postgarantnom roku. Servisni timovi imaju kontinuiranu tehničku podršku od strane servisnih inženjera iz Ening-a kao i podršku od strane brendova čiji smo zastupnici.


Takođe, naši servisni timovi vrše redovne, periodične i vanredne preglede, servisiranje i održavanje sledećih uređaja i instalacija


 • Sistema za grijanje, klimatizaciju i ventilaciju sa podešavanjima parametara rada, funkcionalnim probama i puštanjem u rad,
 • Solarnih sistema i instalacija za pripremu tople sanitarne vode,
 • Instalacija i postrojenja za tečni naftni gas (TNG),
 • Pumpnih i kompresorskih stanica,
 • Uređaja za automatiku i automatsko upravljanje sistema grijanja, ventilacije i klimatizacije,
 • Sprinkler pumpnih stanica sa funkcionalnim probama i ispitivanjima pumpnih stanica,
 • Elektro instalacija i opreme u sklopu kotlovskih postrojenja,
 • Pokretnih i stabilnih posuda pod pritiskom,
 • Boca za komprimirane, tečne i pod pritiskom rastvorene gasove,
 • Gorionika na tečno gorivo ili gas,
 • Kompletnih parnih i toplovodnih kotlarnica i pratećih uređaja i instalacija,
 • Ventila sigurnosti,
 • Uređaja za redukciju i regulaciju pritiska tečnih i gasovitih fluida.Trudimo se da uvek budemo na usluzi investitoru i pomognemo mu u dobijanju predprojektnih uslova od različitih lokalnih i državnih institucija, dozvola i saglasnosti.


Ugovor o redovnom i preventivnom održavanju

Zaključenjem ugovora o redovnom održavanju ugrađene opreme i sistema, bićete sigurni da će Vaš sistem funkcionisati besprekorno 365 dana u godini a ujedno ćete značajno produžiti životni vijek opremi.ENING d.o.o.


Produženje garantnog roka

Za opremu pojedinih brendova koje zastupamo, u mogućnosti smo ponuditi i produženi garantni rok za klijente koji sa nama zaključe ugovor o redovnom održavanju za opremu čiji smo zastupnici za Crnu Goru. Javite nam se i saznajte više o ovoj mogućnosti.


Zainteresovani?

Za usluge servisa i održavanja, kontaktirajte nas ili pošaljite Vaše podatke i kontaktiraćemo Vas u najkraćem roku.


Adresa: Straševina bb, P.fah 112, 81400 Nikšić

Tel: +382 40 253 401

E-mail: office@ening.co.me, ening@t-com.me