Usluge / Servis i održavanje

Ening

Servis i održavanje
OPIS

ENING, u okviru djelatnosti servisa, vrši redovne, periodične i vanredne preglede, servisiranje i održavanje sledećih uređaja i instalacija:

 • Instalacija za grijanje, klimatizaciju i ventilaciju sa podešavanjima parametara rada, funkcionalnim probama i puštanjem u rad,
 • Solarnih sistema i instalacija za pripremu tople sanitarne vode,
 • Instalacija i postrojenja za tečni naftni gas (TNG),
 • Pumpnih i kompresorskih stanica,
 • Uređaja za automatiku i automatsko upravljanje sistema grijanja, ventilacije i klimatizacije,
 • Sprinkler pumpnih stanica sa funkcionalnim probama i ispitivanjima pumpnih stanica,
 • Elektro instalacija i opreme u sklopu kotlovskih postrojenja,
 • Pokretnih i stabilnih posuda pod pritiskom,
 • Boca za komprimirane, tečne i pod pritiskom rastvorene gasove,
 • Gorionika na tečno gorivo ili gas,
 • Kompletnih parnih i toplovodnih kotlarnica i pratećih uređaja i instalacija,
 • Ventila sigurnosti,
 • Uređaja za redukciju i regulaciju pritiska tečnih i gasovitih fluida.


Prednost servisa predstavlja kadar sa zavidnim praktičnim i teorijskim iskustvom, kao i tehnička podrška od strane ENING inženjering i projektantskog tima. ENING servisna služba se naročito moze pohvaliti naprednim uređajima za podešavanje i dijagnostiku sistema za grijanje i klimatizaciju, gdje izdvajamo:

 • Uređaj za analizu dimnih produkata sagorjevanja kotlovskih postrojenja,
 • Uređaj za dijagnostiku kvara na VRV postrojenjima klimatizacije, kao i za iščitavanje radnih parametara kompletnog sistema
Trudimo se da uvek budemo na usluzi investitoru i pomognemo mu u dobijanju predprojektnih uslova od različitih lokalnih i državnih institucija, dozvola i saglasnosti.


ENING d.o.o.

Adresa: Straševina bb, P.fah 112, 81400 Nikšić

Tel: +382 40 253 401

E-mail: office@ening.co.me, ening@t-com.me