Usluge / Montaža instalacija grijanja - Radijatorsko grijanje

Ening

Montaža instalacija grijanja - Radijatorsko grijanje
OPIS

Radijatorsko grijanje

Radijatorsko grijjanje je klasičan sistem grijanja prostora. Prema načinu izvodjenja cijevne instalacije, može se podijeliti u sledeće grupe:


1.1. Klasične radijatorske sisteme

Ovakav sistem grijanja se primjenjuje tamo gde su završni radovi u građevinarstvu već gotovi. Cijevne instalacije mogu biti izvedene od bakarnih ili čeličnih cijevi. Prednosti ovakvog sistema su u tome sto se prepravke instalacije mogu izvršiti bez ikakvih problema. Mane su jedino estetske prirode, jer je instalacija vidno postavljena.


1.2. Skrivene radijatorske sisteme

Skriveni sistem radijatorskog grijanja izuzetno je funkcionalan i atraktivan. Cijevna instalacija se ne vidi jer se nalazi u ravnajućem sloju betona ili u sloju maltera na zidovima Vašeg stambenog ili poslovnog prostora. Izvođenje ovakvog načina radijatorskog sistema grijanja, moguća je samo prije postavljanja podne obloge, odnosno prije ravnjajućeg sloja. Cijevi se obavezno izoluju specijalnim slojem pjenaste izolacije radi smanjenja gubitaka energije i neometane dilatacije.

Cijevna instalacija se može izvesti sa bakarnim ili al-pex cevima.


1.3. Kombinovane sisteme

Pod kombinovanim sistemom podrazumijevamo kombinacije podnog i radijatorskog grijanja, ili kombinaciju klasičnog ili skrivenog sistema.

Kod kombinacije podnog i radijatorskog grejanja obično dolazi kada u prostoriji postoji velike staklene površine, ili su podne obloge uradjene od hladnih materijala (keramika, kamen, granit…)

Kombinacija klasičnog i skrivenog sistema se koristi, na primer, u objektima koji nisu kompletno završeni ili gdje uslovi gradnje to dozvoljavaju. Na primjer, prizemlje kuće je kompletno zavrseno, ali sledeći spratovi nisu, itd…