Usluge / Montaža klimatizacije - Klima komore

Ening

Montaža klimatizacije - Klima komore
OPIS

Kima komore


Klima komore su namijenjene za centralnu pripremu vazduha i omogućavaju sve osnovne funkcije vezane za pripremu vazduha:


  • Grijanje
  • Hlađenje
  • Filtriranje
  • Vlaženje
  • Sušenje
  • Rekuperaciju
  • Cirkulaciju


U cilju uštede energije (značajno smanjenje potrebnog kapaciteta za grijanje) koriste se rekuperatori toplote, čiji je zadatak da toplotu otpadnog vazduha predaju svježem vazduhu.