Usluge / Montaža ventilacionih sistema

Ening

Montaža ventilacionih sistema
OPIS

ENING projektuje, vrši montažu, pušta u rad, servisira i održava instalacije ventilacije za individualne i poslovne objekte, bolnice, hotele, prosvjetne, industrijske i sportske komplekse.


Sistemi za ventilaciju, zahvaljujući svojim mogućnostima i fleksibilnosti, postali su sastavni dio svakog novoizgrađenog objekta bez obzira na njegovu namjenu, konstrukciju ili veličinu. Osnovna funkcija ventilacije je da izmjenom vazduha obezbedi veći kvalitet unutrašnjeg vazduha.


U objektima mogu postojati dva tipa ventilacije:

  • mehanička (vještačka) ventilacija i
  • prirodna ventilacija


Mehanička ventilacija u svom sistemu posjeduje ventilatore koji ostvaruju cirkulaciju vazduha dok se kod prirodne ventiacije zamjena vazduha ostvaruje kroz otvore u objektima koristeći “fiziku objekta” kada se u gornjim djelovima objekta ispušta vazduh a u donjim uvlači spoljašnji, zamjenjujući vazduh.


U zavisnosti od potreba objekta, ventilacioni sistemi mogu obavljati izvlačenje unutrašnjeg vazduha (zasićenog: toplotom, vlagom, dimom, mirisima, masnoćom, prašinom…), kao i ubacivanje svježeg zamjenjujućeg vazduha (kiseonika) u prostor. Ovi sistemi pored izmjene vazduha mogu sadržati i sisteme za njegovu klimatizaciji i filtraciju.


Ventilacioni sistem namijenjen razmjeni unutrašnjeg vazduha (suva ventilacija) transportuje vazduh kroz sistem svojih kanala u prostor i izvan njega. Ovakvi sistemi se nalaze u stambenim, poslovnim, obrazovnim, sportskim i svim drugim objektima gdje se okuplja veći broj ljudi. U ovim objektima često je objedinjena ventilacija i klimatizacija.


Ventilacioni sistem namijenjen izvlačenju masnih isparenja (parovučna ventilacija ili kuhinjska ventilacija) ima ulogu izvlačenje masnih isparenja nastalih usled termičke obrade hrane.