Usluge / Montaža sistema grijanja na biomasu

Ening

Montaža sistema grijanja na biomasu
OPIS

Jednostavno opsluživanje, automatska regulacija, djelimično ili potpuno automatsko punjenje i skladištenje goriva i pristupačna cijena, pozicionirali su grejna postrojenja na biomasu u sam vrh energetski efikasnih rješenja za grijanje. Kada se govori o biomasi kao obnovljivom gorivu, podrazumijeva se materija sačinjena od biljne mase u vidu proizvoda, nusproizvoda, otpada ili ostataka te biljne mase. Može se koristiti kao zamjena za fosilna goriva u proizvodnji toplotne i električne energije. Takođe,koristeći biomasu kao gorivo ostvaruje se pozitivan uticaj na životnu sredinu jer ispušta jednaku količinu CO2 u atmosferu.


Za primjenu u sistemima grijanja porodičnih kuća, stambenih i poslovnih zgrada najčešće se koristi ogrijevno drvo ili razni proizvodi koji se dobijaju obradom drveta, drvnih ostataka i otpadaka kao što su piljevina, briketi i sl.Indikativan je podatak da 35-40% drvne mase stabla namijenjenog za dalju preradu ostaje kao otpad. Sav taj otpadni materijal veliki je energetski potencijal.


Biomasa u velikoj mjeri smanjuje potrošnju električne energije u domaćinstvu uz osjećaj pravog prirodnog ugođaja. Ukoliko želite komfor u svom domu i brzo oslobađanje toplotne energije, ovaj proces je rješenje za Vas. Jedna od najvećih prednosti je lakše čišćenje nakon sagorijevanja sa vrlo malom količinom pepela i nema pripreme prije grejne sezone.