Usluge / Sistemi ventilacije objekata upotrebom jedinica za rekuperaciju energije

Ening

Sistemi ventilacije objekata upotrebom jedinica za rekuperaciju energije
OPIS

Ventilacija je kombinovani proces dovođenja vazduha spolja u unutrašnji prostor i odvođenja otpadnog vazduha iz unutrašnjeg prostora objekta van njega. Sistemi za ventilaciju projektuju se tako da se stvore najbolji mogući uslovi u prostoru u kome ljudi borave, odnosno da se obezbijedi željeni stepen ugodnosti.


rekuperacija-2


Rekuperacija toplote se postiže tako što se toplota koju izbacuju unutrašnje jedinice u režimu hlađenja pošalje prema prostorijama koje treba zagrijati. Drugim riječima,rekuperacija toplote pomaže da se energija koja se nalazi na raspolaganju na jednom mestu pošalje na druga mesta u istoj zgradi i tamo ponovo upotrijebi.


Rekuperator je uređaj koji u sebi pored dva ventilatora sadrži i izmenjivač toplote. Zbog prolaska vazdušnih tokova kroz sistem bakarnih izmjenjivača toplote,smještenih u unutrašnjosti radnog modula, topli vazduh na izlazu predaje svoju toplotu hladnom ulaznom vazduhu.

Toplotna energija koja se štedi upotrebom rekuperatora je oko 50% od potrebne energije za grijanje prostorije.Ima veoma široko područje upotrebe:ventilacija kancelarija,hotela,restorana,porodičnih kuća i sl.