Proizvodi / Profesionalne kuhinjske nape

Enpro

Profesionalne kuhinjske nape
OPIS


Ventilacioni sistemi koji vrše odsisavanje preko napa sa ugrađenim filterskim jedinicama imaju primjenu svuda gdje se mora prečišćavati vazduh zagađen masnoćama i zasićen parom. Najveću primjenu imaju u komercijalnim kuhinjama, a mogu se koristiti i u industriji.


Za kvalitetno provjetravanje kuhinjskih prostorija, količine odsisnog vazduha moraju biti tolike da se uklone sve pare i mirisi koji nastaju prilikom pripreme hrane i pranja kuhinjskih uređaja i posuđa, kao i da se spriječi širenje mirisa po kuhinji i sa njom povezanim prostorijama. Da bi se to obezbijedilo, potrebno je odvesti relativno velike količine vazduha. Zavisno od površine i visine kuhinje kao i od veličine, vrste i broja kuhinjskih aparata, preporučuje se od 15 do 30 izmjena vazduha na sat. Količina odvedenog vazduha iz kuhinje mora se nadoknaditi ubacivanjem svježeg

vazduha.

Uobičajeni način odvođenja otpadnog vazduha se obezbjeđuje preko odsisnih napa, postavljenih iznad kuhinjskih aparata gdje se stvaraju pare i gasovi koje je potrebno ukloniti. Postoje dvije vrste napa:

  • Klasične odsisne nape
  • Ekonomične odsisne nape (EKO nape)


Klasične nape se koriste za odvođenje zagađenog vazduha iz kuhinjskih prostorija čija se cjelokupna količina nadoknađuje dovođenjem svježeg vazduha u prostoriju preko posebnik distributivnih elemenata. Ovim načinom provjetravanja se mora obezbijediti veliki broj izmjena vazduha, a samim tim i trošiti velika energija za zagrijavanje istog u zimskom periodu.


EKO nape su složenije konstrukcije od klasičnih, jer sadrže dodatne elemente preko kojih se uvodi od 70 do 80 % svježeg vazduha. Taj se vazduh direktno uvodi u napu gdje se miješa sa otpadnim, i tako zajedno preko nape odvodi u atmosferu.

Prednost EKO napa je i u tome što svježi vazduh direktno pothlađuje filtere i tako potspješuje izdvajanje masnoće i potspješuje protok.


Ovim načinom odsisavanja je ostala potreba za dodatnih 20 do 30 % svježeg vazduha, koji se dovodi preko drugih elemenata, te je samo taj vazduh potrebno zagrijavati u zimskom periodi, što predstavlja veliku ušteda energije.