Usluge / Proizvodnja i isporuka betona

Euromix Industrija

Proizvodnja i isporuka betona
OPIS


Proizvodni pogoni kompanije Euromix Beton D.O.O. nalaze se u neposrednoj blizini dva ključna kamenoloma na teritoriji opštine Bar- Velji Zabio i Goran. Pored toga, kompanija je vlasnik postrojenja i opreme na lokalitetu Darza kod Ulcinja.


Kompania raspolaže stacionarnim i mobilnim drobiličnim postrojenjima i opremom koja može da vrši kombinovanu eksploataciju tehničko-građevinskog kamena i do 700t/h.


Osim postrojenja za drobljenje kamena, kompanija posjeduje i 4 dampera sa sanducima kapaciteta po 14m3, Atlas Copco samohodne lafetne bušilice za kamen koje služi za pripremu terena za miniranje, kao i bagere za utovar tereta, koji služe za efikasnu eksploataciju tehničko građevinskog kamena sa navedenih ležišta.


Euromix Industrija

office@euromixindustrija.com

+382 69 066 601

Zaljevo bb 85000 Bar

🌐 www.euromixindustrija.com