Stambeni Poslovni Turistički Infrastrukturni Javni
MAPA GRADILIŠTA

Naziv projekta

STAMBENI OBJEKAT

Investitor

FRANOVIĆ LAZO

Projekat izradio

ATRIUM d.o.o.

Izvođač radova

ZETA BETON GROUP d.o.o.

Stručni nadzor

BARPROJECT d.o.o.

BRGP

5529.99

Spratnost

Parcela

KP 2322 i 2323/1/KO

Grad

Budva

Početak radova

19.04.2013.

Završetak radova

19.04.2015.

Galerija

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!