Stambeni Poslovni Turistički Infrastrukturni Javni
MAPA GRADILIŠTA

Naziv projekta

REKONSTRUKCIJA POSLOVNOG OBJEKTA

Investitor

MARINA BORETA

Projekat izradio

STUDIO LML d.o.o.

Izvođač radova

KROLING d.o.o.

Stručni nadzor

GENESIS PROJECT d.o.o.

BRGP

1139.92

Spratnost

Parcela

UP 3/ DUP Podkošljun

Grad

Budva

Početak radova

01.10.2018.

Završetak radova

01.04.2021.

Galerija

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!