Stambeni Poslovni Turistički Infrastrukturni Javni
MAPA GRADILIŠTA

Naziv projekta

REKONSTRUKCIJA PUTA BERANE - KOLAŠIN/ DIONICA LUBNICE - JEZERINE

Investitor

MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA I POMORSTVA DIREKCIJA ZA ZAOBRAĆAJ

Projekat izradio

PUT - INŽENJERING d.o.o.

Izvođač radova

EURO - ASVALT d.o.o.

Stručni nadzor

JOINT VENTURE IRD INGINEERING S.r.I & DBA PROGETTI S.p.A.

BRGP

--

Spratnost

Parcela

KO SMRČJE/ KO ZABRĐE 2/ KO LUBNICE

Grad

Kolašin

Početak radova

18.05.2017.

Završetak radova

18.05.2020.

Galerija

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!