Stambeni Poslovni Turistički Infrastrukturni Javni
MAPA GRADILIŠTA

Naziv projekta

IZGRADNJA PUTA CETINJE - ČEVO - NIKŠIĆ

Investitor

UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ

Projekat izradio

PUT - INŽENJERING d.o.o.

Izvođač radova

MEHANIZACIJA I PROGRAMAT a.d.

Stručni nadzor

GRAĐEVINSKI NADZOR I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA a.d.

BRGP

22.8

Spratnost

--

Parcela

KO DOEKLIĆI/KO RESNA/ KO PREDIŠ/ KO ČEVOBRSKO SELO/ KO CETINJE II/ KO Ć

Grad

Cetinje

Početak radova

01.07.2020.

Završetak radova

01.07.2023.

Galerija

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!