Stambeni Poslovni Turistički Infrastrukturni Javni
MAPA GRADILIŠTA

Naziv projekta

STAMBENO POSLOVNI OBJEKAT - KOLEKTIVNO STANOVANJE

Investitor

VIKING KOMP d.o.o.

Projekat izradio

ARHILINE d.o.o.

Izvođač radova

SPARKLING d.o.o.

Stručni nadzor

ARHIBOX d.o.o.

BRGP

4517.7

Spratnost

Parcela

UP 4/ DUP Rastoci 1

Grad

Nikšić

Početak radova

01.04.2020.

Završetak radova

01.04.2022.

Galerija

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!