Stambeni Poslovni Turistički Infrastrukturni Javni
MAPA GRADILIŠTA

Naziv projekta

STAMBENI OBJEKAT SA PRATEĆIM SADRŽAJEM

Investitor

AMBASADA NARODNE REPUBLIKE KINE

Projekat izradio

ARHICOM d.o.o.

Izvođač radova

JINAN SIJIAN CONSTRUCTION GROUP d.o.o.

Stručni nadzor

DECOM MONTENEGRO d.o.o.

BRGP

2956

Spratnost

Parcela

UP 2/ DUP Zona centralnih djelatnosti - Cetinjski put

Grad

Podgorica

Početak radova

25.07.2020.

Završetak radova

11.06.2021.

Galerija

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!