Stambeni Poslovni Turistički Infrastrukturni Javni
MAPA GRADILIŠTA

Naziv projekta

INTERNAT - A I B

Investitor

ČELEBIĆ CITY d.o.o.

Projekat izradio

ČELEBIĆ CITY d.o.o.

Izvođač radova

ČELEBIĆ CITY d.o.o.

Stručni nadzor

STRUCTURARCH GROUP d.o.o.

BRGP

7008

Spratnost

Parcela

UP 10/ KO Donja Gorica/ Zona A

Grad

Podgorica

Početak radova

01.08.2018.

Završetak radova

01.12.2019.

Galerija

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!