Stambeni Poslovni Turistički Infrastrukturni Javni
MAPA GRADILIŠTA

Naziv projekta

DIO POSLOVNOG OBJEKTA DOMA REVOLUCIJE

Investitor

IM GORANOVIĆ d.o.o.

Projekat izradio

AG INFOPLAD d.o.o.

Izvođač radova

L-GRADNJA d.o.o.

Stručni nadzor

REPUBLIČKI ZAVOD ZA URBANIZAM I PROJEKTOVANJE a.d.

BRGP

2124

Spratnost

Parcela

KP 1055/ KO Nikšić

Grad

Nikšić

Početak radova

01.11.2020.

Završetak radova

01.07.2021.

Galerija

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!