Stambeni Poslovni Turistički Infrastrukturni Javni
MAPA GRADILIŠTA

Naziv projekta

STAMBENO - POSLOVNI OBJEKAT

Investitor

ZYUREV DMITRY, ZIUREVA LIUDMILA I SHAROV ALEKSANDR

Projekat izradio

PROJEKTNI BIRO DOMUS d.o.o.

Izvođač radova

ADRIA INVEST d.o.o.

Stručni nadzor

ALL - ING d.o.o.

BRGP

977.27

Spratnost

Parcela

DIO UP 20.1, KP 2070/1 KO Budva

Grad

Budva

Početak radova

25.10.2020.

Završetak radova

01.06.2022.

Galerija

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!