Stambeni Poslovni Turistički Infrastrukturni Javni
MAPA GRADILIŠTA

Naziv projekta

OBJEKAT VIŠEPORODIČNOG STANOVANJA SA DJELATNOSTIMA

Investitor

VS INVEST d.o.o.

Projekat izradio

NG DESIGN d.o.o.

Izvođač radova

CG GRADNJA d.o.o.

Stručni nadzor

GENESIS PROJECT d.o.o.

BRGP

2018.6

Spratnost

Parcela

UP 191, UP 192, UP 193, UP 194 I UP TS6/ DUP TITEKS

Grad

Podgorica

Početak radova

06.07.2020.

Završetak radova

06.07.2021.

Galerija

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!