Stambeni Poslovni Turistički Infrastrukturni Javni
MAPA GRADILIŠTA

Naziv projekta

OBJEKAT KOLEKTIVNOG STANOVANJA

Investitor

NOVA ADRESA d.o.o.

Projekat izradio

BOQ INVEST d.o.o.

Izvođač radova

ART CONSTRUCTION d.o.o.

Stručni nadzor

GENESIS PROJECT d.o.o.

BRGP

1602.9

Spratnost

--

Parcela

UP A 2,7/ DUP Zabjelo 8

Grad

Podgorica

Početak radova

22.06.2020.

Završetak radova

22.06.2021.

Galerija

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!