Stambeni Poslovni Turistički Infrastrukturni Javni
MAPA GRADILIŠTA

Naziv projekta

OBJEKAT KOLEKTIVNOG STANOVANJA - II FAZA

Investitor

FOUR PILLARS d.o.o.

Projekat izradio

A - TIM STUDIO d.o.o.

Izvođač radova

BMP GRADNJA d.o.o.

Stručni nadzor

SEDAM - ING d.o.o.

BRGP

1738.75

Spratnost

Parcela

UP E 2.1/ UP 2.2/ DUP Zabjelo 8/ KO Podgorica III

Grad

Podgorica

Početak radova

01.02.2020.

Završetak radova

01.02.2021.

Galerija

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!