Stambeni Poslovni Turistički Infrastrukturni Javni
MAPA GRADILIŠTA

Naziv projekta

STAMBENO POSLOVNI OBJEKAT I GARAŽA

Investitor

MASTER INŽENJERING d.o.o.

Projekat izradio

ARHITEKTONSKI ATELJE d.o o.

Izvođač radova

BEMAX d.o.o.

Stručni nadzor

ING - INVEST d.o.o.

BRGP

17332.2

Spratnost

Parcela

UP 5a, 5b, 5c i 5d U ZAHVATU DUP-a UNIVERZITETSKI CENTAR

Grad

Podgorica

Početak radova

01.08.2019.

Završetak radova

01.08.2021.

Galerija

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!