Stambeni Poslovni Turistički Infrastrukturni Javni
MAPA GRADILIŠTA

Naziv projekta

HOTELSKI KOMPLEKS - BLACK PINE

Investitor

NORTH DEVELOPMENT d.o.o.

Projekat izradio

ČELEBIĆ d.o.o.

Izvođač radova

ČELEBIĆ d.o.o.

Stručni nadzor

MONTENEGRO PROJEKT d.o.o.

BRGP

11891.2

Spratnost

Po+P+Pk

Parcela

UP 73/KP 337/2, KO Mojkovac

Grad

Mojkovac

Početak radova

01.06.2021.

Završetak radova

--

Galerija

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!