Stambeni Poslovni Turistički Infrastrukturni Javni
MAPA GRADILIŠTA

Naziv projekta

APARTMANSKI OBJEKAT

Investitor

VIRT d.o.o.

Projekat izradio

LineaArs d.o.o.

Izvođač radova

MURATORI d.o.o.

Stručni nadzor

SPITFAJER d.o.o.

BRGP

2279.32

Spratnost

PD+P+4

Parcela

UP 20.7, Blok 20A, DUP Budva centar - izmjene i dopune, KP 2087

Grad

Budva

Početak radova

01.01.2021.

Završetak radova

01.01.2023.

Galerija

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!