Stambeni Poslovni Turistički Infrastrukturni Javni
MAPA GRADILIŠTA

Naziv projekta

KONDO HOTEL MIMOZA 5*

Investitor

MIMOZA GROUP d.o.o.

Projekat izradio

AIM STUDIO d.o.o.

Izvođač radova

ROVE d.o.o.

Stručni nadzor

CINETICS MOBILITY d.o.o.

BRGP

6388.04

Spratnost

2Po+P+2+PK

Parcela

KP 3384 I 3385, KO Tivat

Grad

Tivat

Početak radova

05.10.2018.

Završetak radova

05.10.2020.

Galerija

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!