Stambeni Poslovni Turistički Infrastrukturni Javni
MAPA GRADILIŠTA

Naziv projekta

OBJEKAT MJEŠOVITE NAMJENE

Investitor

BADEM MANAGMANT d.o.o.

Projekat izradio

STUDIO URBANE ARHITEKTURE TETRAKTIS d.o.o.

Izvođač radova

NAMCOM d.o.o.

Stručni nadzor

CIVIL ENGINEER d.o.o.

BRGP

1395.41

Spratnost

Po+P+2+Pk

Parcela

--

Grad

Tivat

Početak radova

--

Završetak radova

--

Galerija

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!